Кабинет Инфекциозни болести
Кабинет Инфекциозни болести

Описание

Заразни или инфекциозни болести са тези, които се причиняват от патогенни микроорганизми.

Не всеки микроорганизъм, който прониква в човешкия организъм, причинява болест. Пътищата на проникване на микробите в организма на човека са различни, но най-често инфекцията прониква чрез дихателната система( пръски, кашлица), храносмилателната система(нечисти ръце, хранителни продукти), кожата(наранявания, ухапване от комар, бълхи, кърлежи). Особено важно значение за диагнозата има доказването на причинителя на заболяването чрез бактериологично изследване.

, България