Описание

​МБАЛ и Медицински Център “Лайф Хоспитал” стартираха своята дейност на 01.02.2007 г. За седем години работа двете лечебни заведения успешно се наложиха на пазара на медицински услуги в гр. Бургас и областта в условията на постоянно увеличаваща се конкуренция.

Мотивираният и висококвалифициран екип успя да изгради много добър имидж сред многобройните пациентите от гр. Бургас и региона, от страната, както и сред гостите от чужбина. Всички те денонощно се възползват от предлаганото качествено медицинско обслужване. МБАЛ “Лайф Хоспитал” разполага с леглова база разпределена в следните отделения: хирургия; ортопедия и травматология; урология; неврология;гастроентерология; анестезиология и интензивно лечение; физиотерапия с рехабилитация; педиатрия.Болницата е оборудвана с: клинична, патохистологична и микробиологична лаборатория; модерно рентгенологично отделение със спирален скенер; рентгеноскопичен и графичен апарат, ехографи с доплер програми, ангиограф; три операционни зали с най-съвременна апаратура.

Многопрофилна болница за активно лечение Лайф Хоспитал е лидер в диагностиката и лечението на следните групи заболявания:

На първо място това са заболяванията в областта на гастроентерологията. Това включва консервативно и оперативно лечение на болести на хранопровод, стомах, тънки и дебели черва, черен дроб, жлъчка, панкреас. Също така лечение на хемороиди, фисури, рагади и полипи на гастроинтестиналния тракт.

В областта на хирургията болницата запазва дейността си в пълен обем - обща, коремна, ендокринна и пластична хирургия.

В областта на урологията дейността се разшири с покачване на нивото на компетентност и сключване на договор за работа по клинични пътеки с голям и много голям обем и сложност в областта на пикочно - половата система.

В областта на ортопедията и травматологията високото ниво и качествената работа отдавна са признати от пациентите -дори и поради факта, че един от собствениците на болницата е шеф на Ортопедично отделение. .»

Инвестирането в кадри и апаратура в областта на неврологията доведе до покачване на нивото и в тазимедицинска дисциплина. Диагностика и лечение на всички неврологични заболявания се извършва рутинно в болницата.

Работата на Отделението по анестезиология и интензивно лечение е гаранция за сигурността и спокойствието, за здравето и живота на пациентите.

Дейността на болницата е подпомогната и от работата на водещи специалисти от страната, които извършват диагностика и лечение в МБАЛ Лайф Хоспитал