Dr. Боряна Великова
Dr. Боряна Великова
Ендокринология и болести на обмяната
Мариела Славова
Мариела Славова
Студент по обществено здраве
Константина Зупова
Константина Зупова
Студент по обществено здраве
Мария Айвазова
Мария Айвазова
Студент по обществено здраве
д-р Тодор  Тодоров
д-р Тодор Тодоров
Вътрешни болести
д-р Здравка  Карамян
д-р Здравка Карамян
Пневмология и фтизиатрия