За нас

Транспортен диагностично-консултативен център, разполага с модерна апаратура и квалифициран персонал. ТДКЦ Бургас предлага висококачествена медицинска помощ за своите пациенти.

Транспортен диагностично - консултативен център Бургас е медицинско заведение за доболнична медицинска помощ. В него се предлага диагностика, профилактика, лечение и рехабилитация на различни заболявания.

ТДКЦ Бургас разполага с множество медицински кабинети, в които работят лекари от следните специалности: хирургия, офталмология, ортопедия и травматология, гастроентерология, неврология, кардиология, акушерство и гинекология. Медицинското заведение притежава модерно медицинско оборудване. Модерната техника и добрият екип, добринасят за качественото и бързо лечение на нашите пациенти.

Дейността на транспортен диагностично-консултативен център Бургас включва:

- прегледи

- консултации

- диагностика

- наблюдение и лечение на деца и възрастни

Болничното заведение разполага с клинична лаборатория по образна диагностика, рентгенология.

Тук се издават медицински свидетелства, здравни книжки и други медицински документи.

Траснпортен диагностично-консултативен център Бургас има сключен договор с НЗОК.