За нас

Университетската многопрофилна болница за активно лечение “Света Марина” - Варна е най-големият консултативен и диагностично-лечебен университетски комплекс в Североизточна България, обслужващ население от цялата страна.

Университетската многопрофилна болница за активно лечение “Света Марина” - Варна е най-големият консултативен и диагностично-лечебен университетски комплекс в Североизточна България, обслужващ население от цялата страна. Болничният комплекс разполага с над 1200 легла, най-съвременна апаратура и високо квалифицирани кадри – университетски преподаватели, национални и регионални консултанти. Тя е единствената високотехнологична болница в Североизточна България за лечение на най-тежките заболявания, включително онкологични.


Уникални услуги:

Уникални за региона на Североизточна България по профила и специализацията на дейността си са клиниките по:

• Кардиохируругия (операции за байпас, клапно протезиране, вродени сърдечни пороци, дисекираща аневризма)

• Интервенционална кардиология

• Лъчелечение

• Гама-камера

• Детска онкохематология

• Детска ендокринология

• Детска пулмология и алергология

• Детска психиатрия

• Наркология

• Геронтопсихиатрия

• Психосоматика

• Медицина на съня

• Лаборатория по имунология

• Медико-генетична консултация и диагностика

• Неврохирургия

• Ортопедия и травматология

• Орална и лицево – челюстна хирургия

Работа по клинични пътеки:

УМБАЛ "Света Марина" - Варна има сключен договор с РЗОК за 2015г. за 249 клинични пътеки (изключение са само акушеро - гинекологичните и офталмологични заболявания и изгаряния).

Високотехнологична уникална апаратура:

Болничният комплекс е оборудван с най-модерна апаратура, позволяваща съвремена диагностика и лечение. Тя включва:

  • Два високотехнологични линейни ускорителя Varian и прилежащата последна версии на планираща система Eclipseи онкологична информационна система Aria
  • Компютърен томограф Siemens AS Open за виртуална симулация
  • PET компютърен томограф (скенер), 128-срезов с висока резолюция, 4-измерен
  • Ядрено-магнитен резонанс – 1,5 Tz
  • Остеометър за цяло тяло с висока резолюция – единствен в България
  • Доплер-ехограф от последно поколение
  • Две ангиографски лаборатории към Клиниките по кардиология и неврология
  • Циклотрон – единствен в България

Управление на качеството:

Постигането на високо качество е една от главните цели на лечебното заведение. Доказателство за това е сертифицирането на УМБАЛ "Света Марина" - Варна съгласно изискванията и стандартите за управление на качеството на Европейската фондация по управление на качеството (EFQM – European Foundation of Quality Management), което се прави за първи път в България“сертификат за управление на качеството “. След придобиването на второ ниво, през 2014 г. лечебното заведение получавасертификат за управление на качеството “Recognized for Excellence 3 star”, което е най -високата възможна степен.

Условия за пациентите:

Повечето болнични стаи са с две легла. Обособени са и самостоятелни VIP стаи. Всяка стая има самостоятелна баня и тоалетна, климатик, кабелна телевизия и всички видове медицнски инсталации.

Диагностично-консултативен блок:

Болницата разполага с богат диагностичен комплекс, към който са разкрити приемни и консултативни кабинети, централна клинична лаборатория, високоспециализирани медико-диагностични лаборатории, център за образна диагностика, център за клинична патология и център по съдебно-медицинска експертиза. В него се извършват:

• висококачествена образна диагностика (компютърна томография и КТ с биопсия, ангиография, динамични и статични сцинтиграфии, еднофотонна и емисионна КТ, мамографии, хормонална радиоизотопна диагностика);

• всички лабораторни, микробиологични, вирусологични, имунологични, алергологични и морфологични изследвания (вкл. ДНК – анализ) и медицинска генетика;

• инвазивна и интервенционална кардиология, пулмология и неврология, ендокринология (диабетно стъпало), инвазивни изследвания на всички органи отделителната, гастроинтестиналната система;

• ендоскопски диагностични и лечебни процедури, вкл. Nd-YAG лазер терапия на доброкачествени и злокачествени новообразувания;

• мониториране на лекарствени средства;

• превантивни центрове за лечение на множествената склероза, за борба с епилепсията и паркинсоновата болест;

• рехабилитационни програми и физикална терапия и водолечение с естествена геотермална вода;

• скринингови изследвания.

Болнична информационна система

• УМБАЛ "Света Марина" - Варна е една от първите болници в страната с изградена цялостна компютърна болнична информационна система (БИС). Системата е SQL server базирана и включва над 400 работни станции, намиращи се в отделните сгради и свързани с оптични и безжични връзки. Програмните приложения включват: Кодиране и статистика, мрежово Web приложение, аптека, складове, калкулация, параклиника, счетоводство, човешки ресурси.

• От 2002 г. функционира интранет - базирана лабораторна информационна система за усъвършенстване на вътрешната комуникация.

• Извършена бе цялостна дигитализация на образната диагностика в УМБАЛ "Света Марина" - Варна, която доведе до множество ползи: висококачествено триизмерно цифрово топографско изображение; висока сензитивност и специфичност за ранна диагноза на заболяванията; възможност за реконструкция на изображенията; използване на безопасна за персонала методика на работа; минимално облъчване на пациента; вградена памет и възможността за съхраняване и сравняване на изображенията; връзка с компютър и локална мрежа, а оттам и с Интернет; драстично снижаване на разходите за консумативи и реактиви; снижаване времето за чакане за получаване на готовия резултат;снижаване на неуспешните и повторни рентгенови снимки.

• Болничен интранет - в информационната система на болницата за първи път в страната е въведен учебен панел. Той включва алгоритми за диагноза и лечение, сведени от национални, европейски и световни конгреси, от презентации на водещи лектори по иновации в лечението на отделни заболявания, от учебници на водещи европейски и световни автори.

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
24 мар
УМБАЛ „Св. Марина“ обявява дарителска сметка
УМБАЛ „Св. Марина“ обявява дарителска сметка

Варненската университетска болница „Св. Марина“ обявява дарителска сметка за закупуване на апарат...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
18 мар
 УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна работи нормално
УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна работи нормално

УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна работи нормално, включително и клиниките по инфекциозни болести, в кои...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
15 яну
Поставиха изкуствен сфинктер на пикочен мехур в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна
Поставиха изкуствен сфинктер на пикочен мехур в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна

Първата имплантация на изкуствен сфинктер на пикочния мехур беше извършена в Клиниката по урологи...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
10 яну
Безплатни прегледи за рак на гърдата
Безплатни прегледи за рак на гърдата

Безплатни прегледи за рак на гърдата ще се провеждат един път месечно през 2020 г. в Клиниката по...

Публикации

УМБАЛ „Св. Марина“ обявява дарителска сметка
УМБАЛ „Св. Марина“ обявява дарителска сметка
Публикация
 УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна работи нормално
УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна работи нормално
Публикация
УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2019
УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна въведе иновативно лечение на напреднал паркинсон
УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна въведе иновативно лечение на напреднал паркинсон

Иновативен метод за съвременно високотехнологично лечение на пациенти с болест на Паркинсон беше ...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2019
Започва кампания за измерване на костната плътност в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна
Започва кампания за измерване на костната плътност в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна

Клиниките по образна диагностика и ендокринология в УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна започват кампани...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2019
Безплатни прегледи за детския растеж
Безплатни прегледи за детския растеж

За трета поредна година Варненското дружество по детска ендокринология ВАПЕД, Медицински универси...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2019
Експертен център по муковисцидоза беше открит във Варна
Експертен център по муковисцидоза беше открит във Варна

С водосвет за здраве беше открит Експертен център по муковисцидоза в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна. ...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2019
Кабинет за лечение на болката заработи във Варна
Кабинет за лечение на болката заработи във Варна

В ДКЦ „Св. Марина“ – Варна откриха Кабинет за лечение на болката. В него пациенти с остра и хрони...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2019
Доц. Калин Михов е новият председател на Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология
Доц. Калин Михов е новият председател на Българската асоциация по артроскопия и спортна травматол...

Началникът на Клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна доц. Калин Михо...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2019
С уникален ултразвуков скалпел оперират в Клиниката по УНГ в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна
С уникален ултразвуков скалпел оперират в Клиниката по УНГ в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна

С изключително щадящ ултразвуков скалпел извършват интервенции специалистите от Клиниката по ушни...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2019
УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна има готовност да поеме прегледите с ПЕТ скенер и ЯМР
УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна има готовност да поеме прегледите с ПЕТ скенер и ЯМР

Във връзка с информацията на Министерството на здравеопазването за липса на радиофармацевтици за ...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2019
Нов метод на индивидуално колянно протезиране спасява млади пациенти с гонартроза
Нов метод на индивидуално колянно протезиране спасява млади пациенти с гонартроза

48-годишна жена с гонартроза е сред първите пациенти в България, която беше оперирана по най-нови...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2019
Митрополит Йоан дари инсулинова помпа и пари за изследвания на деца с диабет
Митрополит Йоан дари инсулинова помпа и пари за изследвания на деца с диабет

Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан дари днес инсулинова п...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2019
Безплатни прегледи на бъбречни заболявания в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна
Безплатни прегледи на бъбречни заболявания в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна

Безплатни прегледи във връзка със Световния ден на бъбречните заболявания ще се проведат на 14 и ...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2019
„Св. Марина“ – Варна въвежда нова за страната процедура за диагностика на рак на простатата
„Св. Марина“ – Варна въвежда нова за страната процедура за диагностика на рак на простатата

През март в Клиниката по нуклеарна медицина и метаболитна терапия в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна пр...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2019
Увеличават се случаите на остър инсулт
Увеличават се случаите на остър инсулт

На всеки 30 минути пациент с инсулт, който е можело да бъде спасен, умира или се инвалидизира нео...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2019
Министри откриха Център по интервенционална рентгенология в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна
Министри откриха Център по интервенционална рентгенология в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна

С водосвет за здраве, отслужен от Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митр...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2019
Екип на УМБАЛ „Св. Марина“ извърши операции с модерно поколение CO2 лазер
Екип на УМБАЛ „Св. Марина“ извърши операции с модерно поколение CO2 лазер

„Представете си скалпел, чието острие е с размерите на върха на топлийка. А сега - представете си...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2018
Трета донорска ситуация зa декември е реализирана в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна
Трета донорска ситуация зa декември е реализирана в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна

В навечерието на 2019 г. в операционните на УМБАЛ „Света Марина” във Варна бе реализирана нова до...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2018
Свободни места за медицински сестри
Свободни места за медицински сестри

УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна търси да назначи медицински сестри в следните структури Клиника...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2018
В УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна извършиха алогенна костно-мозъчна трансплантация на дете с остра левкемия
В УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна извършиха алогенна костно-мозъчна трансплантация на дете с остра лев...

Лекарите в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна извършиха алогенна костно-мозъчна трансплантация на дете. П...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2018
Персонализирани тестове определят най-точното лечение за пациенти с психиатрични заболявания
Персонализирани тестове определят най-точното лечение за пациенти с психиатрични заболявания

Модерната персонализирана психиатрия в единствената болница с психиатрични клиники във Варна пред...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2018
 Доц. Яна Бочева е избрана за национален представител на България в международната федерация по клинична химия и лабораторна медицина
Доц. Яна Бочева е избрана за национален представител на България в международната федерация по к...

Доц. д-р Яна Бочева от УМБАЛ „Св. Марина“ и ръководител на УНС по клинична лаборатория  в катедра...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2018
В УМБАЛ „Св. Марина“–Варна се извършват костномозъчни трансплантации на световно ниво
В УМБАЛ „Св. Марина“–Варна се извършват костномозъчни трансплантации на световно ниво

В съвременната модерна медицина трансплантациите на костномозъчни клетки вече са утвърден надежде...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2018
Потвърдиха статута на „Света Марина“ като университетска болница
Потвърдиха статута на „Света Марина“ като университетска болница

​ Правителството определи Многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина" ЕАД за униве...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2018
УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна с отлична акредитационна оценка
УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна с отлична акредитационна оценка

  Със заповед №РД-17-8/25.01.2018г. на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, на основание...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2018
Екип лекари от Варна е включен в световно научно проучване по съдова хирургия за каротидни стенози
Екип лекари от Варна е включен в световно научно проучване по съдова хирургия за каротидни стенози

Лекари от Клиника по съдова хирургия към УМБАЛ "Св. Марина"- Варна са единствените български спец...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2018
Специалисти отбелязаха световния бъбречен ден в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна
Специалисти отбелязаха световния бъбречен ден в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна

  За поредна година специалистите в УМБАЛ „Св. Марина"  - Варна отбелязаха Световния бъбречен ...

УМБАЛ Св. Марина - Варна създаде публикация
2018
УМБАЛ „Св.Марина“ Варна получи награда от европейската организация по инсулт
УМБАЛ „Св.Марина“ Варна получи награда от европейската организация по инсулт

Нова отлична оценка за високото качество при лечение на пациенти с инсулт получи УМБАЛ „Св.Марина...