Последователи
Ивелина Петкова
Ивелина Петкова
Студент по медицина
маг.-фарм. Станислава Стойчева
Ивелина Йовчева Атанасова
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
д-р Николинка Йорданова
д-р Николинка Йорданова
Детска ендокринология и болести на обмяната
д-р Емил Константинов
д-р Емил Константинов
Ортопедия и травматология
 Емилия Ивета Свиленова Иванова
Емилия Ивета Свиленова Иванова
Студент по дентална медицина
д-р Антоанета Тодорова
д-р Антоанета Тодорова
Общопрактикуващ лекар
Славена Георгиева  Георгиева
д-р Сейит Бахри Ешреф, дм
д-р Янита Кабадиева
д-р МИЛЕН БОБЧЕВ
д-р Спаска  Парушева
Aтанаска Джалъзова
Aтанаска Джалъзова
Студент по медицина
Искрен Валентинов
Искрен Валентинов
Студент по медицина
1 2 3