Последователи
Жасмина Христова Тодорова
Жасмина Христова Тодорова
Студент по друга медицинска специалност
д-р Румен Батакчиев
д-р Румен Батакчиев
Пневмология и фтизиатрия
Озлем Ибрям
Озлем Ибрям
Студент по здравни грижи
д-р Марияна  Иванова
д-р Марияна Иванова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Мариана Илиева
д-р Мариана Илиева
Ендокринология и болести на обмяната
Петър Драгоданов
Петър Драгоданов
Студент по медицина
д-р Маргарита Трифонова
д-р Маргарита Трифонова
Медицинска онкология
д-р Йорданка Николова
д-р Йорданка Николова
Детска пневмология и фтизиатрия