Клиника по ендокринология
Клиника по ендокринология

Описание

Клиниката по ендокринология е създадена през 1973 г. след разделянето на Катедрата по вътрешни болести. Състои се от 26 легла, 8 от които за интензивно лечение, консултативен кабинет, ехографски кабинет, кабинет “Диабетно стъпало”, зала за обучение и учебна зала.

Обща информация:

Клиниката по ендокринология е създадена през 1973 г. след разделянето на Катедрата по вътрешни болести. Състои се от 26 легла, 8 от които за интензивно лечение, консултативен кабинет, ехографски кабинет, кабинет “Диабетно стъпало”, зала за обучение и учебна зала. Персонала е 21 души, като от тях са 1 професор, 1 доцент, 10 лекаря, 8 медицински сестри и 1 старша сестра. Основната дейност на клиниката е свързана с преглед, обучение и лечение на пациенти с диабетно стъпало (възможности за инвазивно ангиографско изследване, перкутанна транслуменна ангиопластика и съдово-реконструктивна байпас хирургия, лечение с барокамера) и тънкоиглена аспирационна биопсия.

Уникални услуги:
Тънкоиглена аспирационна биопсия под ехографски контрол, имунохистохимия, и алкохолно склерозиране Обработка на диабетно стъпало

Апаратура:
Клиниката разполага с:

 • ехографски апарат с високо честотен трансдюсер, цветен доплерограф – 2 бр
 • преносим доплерограф
 • камертон за изследване на вибрационен усет
 • ЕКГ-едноканален
 • глюкомер
 • инжектомати
 • пациентски монитор

Акценти:

 • своевременно и прецизно диагностициране на нозологичната категория;
 • прилагане на съвременни терапевтични програми; подобряване качеството на живот;
 • минимализиране на ятрогенния ефект и инфекциозните усложнения при диабетно болните;
 • въвеждане и усъвършенстване на по-безболезнени методи за манипулации, организиране на по-свободен дневен и диетичен режим, с оглед естеството на заболяванията;
 • изпитване на нови медикаменти в областта на ЗД, метаболитен синдром, затлъстяване;
 • обучение на болните от ЗД – диетичен режим, физическа активност, самоконтрол;
 • скринингови програми за откриване на ранни форми на ЗД и остеопороза. 

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски № 1