Клиника по кардиология
Клиника по кардиология
9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски № 1