Клиника по нефрология

Клиника по нефрология

9000, Варна, бул. Христо Смирненски № 1