Втора клиника по хирургия

Втора клиника по хирургия

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1