Втора клиника по хирургия
Втора клиника по хирургия
9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1