Първа клиника по нервни болести
Първа клиника по нервни болести
9000, Варна, България, Варна