Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна терапия
Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна терапия
9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1
+35935952302851