За нас

В Окръжна болница - Варна работят поколения лекари. За някои от тях си спомняме с възторг, за други с умиление. Тежкият труд на хирурзи, гинеколози и анестезиолози, като че ли става причина тези лекари да оставят по- траен отпечатък в съзнанието ни.

Демократичните промени заварват здравното заведение като Първостепенна окръжна клинична болница. От 1989 г. до 2000 г. тя продължава да е на общинско подчинение, но под ново име: Обединена районна клинична болница (1994 г.).

От 1990 г. започва структурно нов етап за болницата. Предприетите правителствени и общински мерки за сегментиране на здравните заведения по пазарни критерии с диференциация на функциите им /болнична и доболнична/ и подготовката им за функциониране в условитята на бъдещ здравен пазар доведоха до редица промени. От структурата на болницата отпаднаха детското ревмокардиологично отделение в гр. Суворово и болничният комплекс в гр. Девня /1992 г./. Болничната и доболничната медицинска помощ се разделиха в две структурно независими заведения – Обединена районна клинична болница и Диагностично-консултативен център /1994 г./, което доведе до закриване на обединеното счетоводство и създаване на четири самостоятелни структури, съответно към: ОРКБ, ДКЦ, Диспансер за онкологични заболявания и Специализиран център по трансфузионна хематология. След ликвидирането на “Аптечно” ЕАД – Варна бе разкрита болнична аптека /1994 г./. Ликвидирана беше Дирекцията за стопанска и спомагателна дейност към Община-Варна и нейните поделения: хранителен комплекс и пералня преминаха към структурата на болницата /2000 г./.


Със заповед на Министърът на здравеопазването от август 2000 година болницата е регистрирана като акционерно дружество и приема названието “Многопрофилна болница за активно лечение "Света Анна-Варна" АД с 51 % държавно участие. Останалите акционери са общините от Варненска област, чието население приоритетно се лекува в болницата. Начело на заведението стои Изпълнителен директор със заместници по медицинска и икономическа дейности. Болницата разполага с модерна апаратура, която дава възможност диагностицирането да се извършва в рамките на десет минути. Тук безотказно се обслужват всички, които се нуждаят от спешна помощ. Специализирана е в хирургичното лечение. През активния летен сезон практически обслужва населението на цялата страна, както и чужденци, избрали България за курортна дестинация. Болницата разполага с около 500 легла и годишно през нея преминават между 22 и 23 хиляди пациенти. За тяхното здраве се грижат 240 лекари и 450 медицински сестри.

МБАЛ Св. Анна създаде публикация
2016
МБАЛ „Света Анна“ - Варна благодари на сърцатите хора във Варна
default image
МБАЛ „Света Анна“ - Варна благодари на сърцатите хора във Варна

14-и юни 2016 г. е ден с особен заряд за всички, работещи в университетската МБАЛ „Света Анна“ въ...

МБАЛ Св. Анна създаде публикация
2016
Празник с принцеса и приказни герои получиха пациентите на Детската клиника в МБАЛ „СВ. Анна“
default image
Празник с принцеса и приказни герои получиха пациентите на Детската клиника в МБАЛ „СВ. Анна“

В Деня на детето най-малките пациенти на МБАЛ „Св. Анна“ във Варна успяха да почувстват празнични...

МБАЛ Св. Анна създаде публикация
2016
Благотворителен концерт събира средства за закупуване на апарати за хемодиализа
default image
Благотворителен концерт събира средства за закупуване на апарати за хемодиализа

Благотворителен концерт под надслов „Ако си дал, не си живял напразно“  ще събере на една сцена и...

МБАЛ Св. Анна създаде публикация
2016
Стартират безплатни прегледи за сънна апнея в МБАЛ "Света Анна - Варна" АД
default image
Стартират безплатни прегледи за сънна апнея в МБАЛ "Света Анна - Варна" АД

От днес до края на годината екип от сертифицирани лекари от МБАЛ „Света Анна - Варна“ АД ще прове...

Публикации

МБАЛ „Света Анна“ - Варна благодари на сърцатите хора във Варна
Публикация
МБАЛ „Света Анна“ - Варна благодари на сърцатите хора във Варна
Празник с принцеса и приказни герои получиха пациентите на Детската клиника в МБАЛ „СВ. Анна“
Публикация
Празник с принцеса и приказни герои получиха пациентите на Детската клиника в МБАЛ „СВ. Анна“
МБАЛ Св. Анна създаде публикация
2016
Д-р Гален Шиваров: Парите за спешност да отчитат и тежестта на случая
default image
Д-р Гален Шиваров: Парите за спешност да отчитат и тежестта на случая

През миналата година варненската болница „Света Анна" е успяла да намали с почти един милион лева...

МБАЛ Св. Анна създаде публикация
2015
МБАЛ "Света Анна" се включва в Националната програма за подобряване на майчиното и детското здравеопазване
default image
МБАЛ "Света Анна" се включва в Националната програма за подобряване на майчиното и детското здрав...

От 14.10.2015 г. на територията на Отделение по неонатология, Терапевтичен блок , IIІ-ти етаж, , ...

Свързани страници