За нас

В Окръжна болница - Варна работят поколения лекари. За някои от тях си спомняме с възторг, за други с умиление. Тежкият труд на хирурзи, гинеколози и анестезиолози, като че ли става причина тези лекари да оставят по- траен отпечатък в съзнанието ни.

Демократичните промени заварват здравното заведение като Първостепенна окръжна клинична болница. От 1989 г. до 2000 г. тя продължава да е на общинско подчинение, но под ново име: Обединена районна клинична болница (1994 г.).

От 1990 г. започва структурно нов етап за болницата. Предприетите правителствени и общински мерки за сегментиране на здравните заведения по пазарни критерии с диференциация на функциите им /болнична и доболнична/ и подготовката им за функциониране в условитята на бъдещ здравен пазар доведоха до редица промени. От структурата на болницата отпаднаха детското ревмокардиологично отделение в гр. Суворово и болничният комплекс в гр. Девня /1992 г./. Болничната и доболничната медицинска помощ се разделиха в две структурно независими заведения – Обединена районна клинична болница и Диагностично-консултативен център /1994 г./, което доведе до закриване на обединеното счетоводство и създаване на четири самостоятелни структури, съответно към: ОРКБ, ДКЦ, Диспансер за онкологични заболявания и Специализиран център по трансфузионна хематология. След ликвидирането на “Аптечно” ЕАД – Варна бе разкрита болнична аптека /1994 г./. Ликвидирана беше Дирекцията за стопанска и спомагателна дейност към Община-Варна и нейните поделения: хранителен комплекс и пералня преминаха към структурата на болницата /2000 г./.


Със заповед на Министърът на здравеопазването от август 2000 година болницата е регистрирана като акционерно дружество и приема названието “Многопрофилна болница за активно лечение "Света Анна-Варна" АД с 51 % държавно участие. Останалите акционери са общините от Варненска област, чието население приоритетно се лекува в болницата. Начело на заведението стои Изпълнителен директор със заместници по медицинска и икономическа дейности. Болницата разполага с модерна апаратура, която дава възможност диагностицирането да се извършва в рамките на десет минути. Тук безотказно се обслужват всички, които се нуждаят от спешна помощ. Специализирана е в хирургичното лечение. През активния летен сезон практически обслужва населението на цялата страна, както и чужденци, избрали България за курортна дестинация. Болницата разполага с около 500 легла и годишно през нея преминават между 22 и 23 хиляди пациенти. За тяхното здраве се грижат 240 лекари и 450 медицински сестри.

МБАЛ Св. Анна dashboard.own_post_posted
2016
МБАЛ Св. Анна dashboard.own_post_posted
2016
МБАЛ Св. Анна dashboard.own_post_posted
2016
МБАЛ Св. Анна dashboard.own_post_posted
2016

Публикации

МБАЛ „Света Анна“ - Варна благодари на сърцатите хора във Варна
МБАЛ „Света Анна“ - Варна благодари на сърцатите хор...
Статия
Празник с принцеса и приказни герои получиха пациентите на Детската клиника в МБАЛ „СВ. Анна“
Празник с принцеса и приказни герои получиха пациент...
Статия
МБАЛ Св. Анна dashboard.own_post_posted
2016
МБАЛ Св. Анна dashboard.own_post_posted
2015