За нас

''Специализирана болница за лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Марков” ЕООД е лечебно заведение с традиции от 1951 г. В него се осъществява диагностика, консултиране, лечение, наблюдение и рехабилитация на болни със злокачествени заболявания и предракови състояния.

 • ''Специализирана болница за лечение на онкологични заболявания      Д-р Марко Марков” ЕООД е лечебно заведение с традиции от 1951 г. В него се осъществява диагностика, консултиране, лечение,  наблюдение и рехабилитация на болни със злокачествени заболявания и предракови състояния. Болницата обслужва пациенти от Варна, Добрич и цялата страна

 • Диагностично-консултативният блок се помещава в сградата на ДКЦ 4, където заема втори и трети етаж. В него има 13 специализирани кабинета, в които се извършват прегледи и прием на пациенти, нуждаещи се от хоспитализация, проследяване или контролни прегледи след дехоспитализация, диспансеризация, профилактични прегледи. За 2015 година в ДКБ са проведени 31287 прегледа, от тях 984 са профилактични.  През 2016г. е създaден  кабинет за "Психо-социална подкрепа" за онкологично болни пациенти. В ДКБ се намират Клинична лаборатория, Отделение по обща и клинична патология, Отделение по Образна диагностика.

Стационарът е разположен в самостоятелна ремонтирана сграда в кв. Аспарухово, местност ''Вилите''.  В него са обособени:

 • Отделение по медицинска онкология и палиативни грижи
 • Отделение по хирургия в областта на онкологичните заболявания
 • Отделение по гинекология в областта на онкологичните заболявания
 • Отделение по гастроентерология в областта на онкологичните заболявания
 • Отделение по анестезиология и интензивно лечение
 • Лъчетерапевтично отделение. През 2016г. започна работа "Лъчелечебен комплекс Мултимодален линеен ускорител'' намиращ се в новото отделение по Лъчетерапия, на приземния етаж в сградата на ДКЦ IV.

Апаратура за образна диагностика:

 • Мамограф FLAT-E с приставка за стереотаксична биопсия;
 • Два ултразвукови апарата с възможности, както за абдоминална ехоскопия, така и за ехоскопия на повърхностни структури ( млечна жлеза, щитовидна жлеза и др.) и доплерова диагностика;
 • 16-слайсов нов компютърен томограф с налична възможност за виртуална колоноскопия;
 • Дигитален графичен рентгенов апарат;
 • Графично скопичен конвенционален рентгенов апарат;
 • Подвижен рентгенов апарат за рентгенографии при леглото на пациента;
 • Ултразвуков апарат с възможности за абдоминална ехоскопия, за ехоскопия на повърхностни структури ( млечна жлеза, щитовидна жлеза и др.), за ендовагинална и ендоректална ехоскопия и доплерова диагностика

Апаратура за лъчелечение:

 • АПАРАТА ЗА ДЪБОКА И ПОЛУДЪЛБОКА РЕНТГЕНОВА ТЕРАПИЯ
 • ТЕЛЕГАМАТЕРАПЕВТИЧЕН АПАРАТ 
 • АПАРАТ ЗА ДЪБОКА И ПОЛУДЪЛБОКА РЕНТГЕНОВА ТЕРАПИЯ 
 • АПАРАТ ЗА ПОВЪРХНОСТНА РЕНТГЕНОВА ТЕРАПИЯ
 • МУЛТИМОДАЛЕН ЛИНЕЕН УСКОРИТЕЛ

Апаратура за диагностика на рак на маточната шийка:

 • Апарат за течно базирана цитология за по-прецизно откриване на предраковите и ракови клетки
 • PCR – real time апарат за генотипизиране на HPV

Към ''СБАЛОЗ  Д-р М. Марков”ЕООД  работи и Болнична аптека.

default image
След 5 години: Лекуват ни само онколози-пенсионери

В общинската болница СБАЛОЗ "Марко Марков" - Варна за първи път се откриват места за обучение и с...

 ЕДНОВРЕМЕННА ЛЪЧЕХИМИОТЕРАПИЯ – МИСЛЕНЕ И ПРАКТИКА В КЛИНИЧНАТА ОНКОЛОГИЯ
default image
ЕДНОВРЕМЕННА ЛЪЧЕХИМИОТЕРАПИЯ – МИСЛЕНЕ И ПРАКТИКА В КЛИНИЧНАТА ОНКОЛОГИЯ

От началото на юни 2016 г. СБАЛОЗ “Марко А. Марков” ЕООД – Варна реконструира своите интелектуалн...

ОРГАНИЗИРАНА ПСИХОСОЦИАЛНА ПОДКРЕПА В БЪЛГАРСКАТА ОНКОЛОГИЯ
default image
ОРГАНИЗИРАНА ПСИХОСОЦИАЛНА ПОДКРЕПА В БЪЛГАРСКАТА ОНКОЛОГИЯ

ОРГАНИЗИРАНА ПСИХОСОЦИАЛНА ПОДКРЕПА В БЪЛГАРСКАТА ОНКОЛОГИЯВ началото на юли 2016 г. СБАЛОЗ “Марк...

Публикации

След 5 години: Лекуват ни само онколози-пенсионери
Публикация
След 5 години: Лекуват ни само онколози-пенсионери
Национална Конференция МОРЕ 2016 - Второ известие
Публикация
Национална Конференция МОРЕ 2016 - Второ известие