Диагностично-консултативен блок
Диагностично-консултативен блок

Описание

  • Диагностично-консултативно отделение
  • Отделение за контрол и организация на онкологичната помощ
  • Отделение образна диагностика
  • Отделение клинична лаборатория
  • Отделение по клинична патология
, България