Стационарен блок
Стационарен блок

Описание

  • Приемен кабинет
  • Отделение лекарствена онкотерапия и палиативни грижи
  • Лъчетерапевтично отделение
  • Хирургично отделение
  • Онкогинекологично отделение
  • Гастроентерологично отделение
, България