Описание

Медицински комплекс "Майчин дом"- гр.Варна е собственост на АД " МЕДИКО ИНВЕСТ. Медицинското заведение е разделено на медицински център и стационар. В комплекса се осигурява профилактика, диагностика и лечение на заболявания при жените, наблюдение на бремеността и родилна помощ.

Медицински комплекс "Майчин дом"- гр.Варна е собственост на АД " МЕДИКО ИНВЕСТ". Създаден е през 2003 година.

Мисията на екипа е удовлетворяване потребностите на населението на гр. Варна и областта от качествена и съвременна медицинска помощ, отговаряща на световни стандарти.
В началото дейността е насочена основно към осигуряване на профилактика, диагностика и лечение на заболявания при жените, наблюдение на бремеността и родилна помощ. В последствие, поради нуждата от комплексно медицинскио обслужване не само на жените, Медицински център "Майчин Дом" се разшири с включване на почти всички видове специалности. В него пациентите получават комфорт и уют по време на престоя им в болницата. Обзаведени са самостоятелни стаи, както и стаи с възможност за придружител, за да не се разделят двамата родители в първите дни от появата на новото им дете.

През 2008г. е създаден Център за Асистирана репродукци.

От 2008 г. Болницата е акредитирана за „Болница, приятел на бебето"