Описание

Диагностично–консултативен център „Чайка“ ЕООД е лечебно заведение за специализирана медицинска извънболнична помощ.

В него работят 40 лекари от различни специалности с дългогодишен стаж и водещи консултанти от Варненска област. Основни направления са съдова хирургия, кардиология, ревматология, неврология, хирургия, ортопедия, урология, АГ, ендокринология.

Приемът е по НЗОК, по линия на доброволните здравни фондове и платен.

 

·Диагностично–консултативен център „Чайка“ ЕООД е лечебно заведение за специализирана медицинска извънболнична помощ.

В него работят 40 лекари от различни специалности с дългогодишен стаж и водещи консултанти от Варненска област. Основни направления са съдова хирургия, кардиология, ревматология, неврология, хирургия, ортопедия, урология, АГ, ендокринология.

Приемът е по НЗОК, по линия на доброволните здравноосигурителни фондове и платен.

Тук се намира първият по рода си във Варна кабинет за управление на болката. Има и кабинет по сексология.

„Отворени врати и отворени сърца в името на пациента” е мотото на центъра, където хуманното отношение към болния е издигнато във водещ стандарт успоредно с качествените медицински услуги.

Управител е д-р Александра Манушева, създател на първия варненски кабинет по ревматология в доболничната помощ и първия местен център за лечение на остеопороза и остеоартроза.

ДКЦ „Чайка” ЕООД предлага диагностика, лечение на заболявания и профилактична дейност в извънболнични условия. Има договор с РЗОК–Варна и с допълнителни доброволни здравноосигурителни дружества. Предлага профилактични медицински прегледи съгласно Наредба № 3 за предварителните и периодични медицински прегледи на работниците и служителите. Екип на центъра може да организира прегледи и вземане на биологичен материал на място, посочено от клиента.

Здравното заведение разполага с модерно оборудвани клинична, микробиологична лаборатории и сектор по образна диагностика, в които се извършват всички видове медико-диагностични изследвания.

Апаратурата включва:

·  отличен апарат за коремна, кардио- и ставна ехография

·  модерен съдов доплер

·  нов електроенцефалограф

·  имунологичен анализатор

·  апарат за изследване на хормони

Има съвременна физиотерапевтично-рехабилитационна база, в която се извършва физикална и мануална терапия по съвременни методи от екип от физиотерапевти.

Центърът предлага и експертна медицинска дейност - експертиза на трудоспособността, трудоустрояване, представяне пред ЛКК и ТЕЛК, издава всички видове медицинска документация и направления за болнично лечение.

Работи по програми за детско, майчино здравеопазване, социални въпроси.

Центърът се стреми да налага системата на открити врати между отделните специалисти – един пациент се проследява последователно от няколко лекари.