Второ вътрешно отделение

Второ вътрешно отделение

5100, Горна Оряховица, ул. Отец Паисий 72