За нас

​Мисията на болницата е оказване на качествена и достъпна болнична помощ на пациенти с възникнали остри или обострени, хронични и планови заболявания

Мисията на болницата е оказване на качествена и достъпна болнична помощ на пациенти с възникнали остри или обострени, хронични и планови заболявания по профила на разкритите специалности, допринасяща за възстановяване и укрепване на здравето на населението, снижаване на заболеваемостта и подобряване качеството на живота на пациентите.

Осъществяване на лечебна дейност е по следните специалности:

 • Вътрешни болести
 • Гастроентерология
 • Нефрология
 • Пневмология и фтизиатрия
 • Кардиология
 • Ревматология
 • Ендокринология и болести на обмяната
 • Клинична хематология
 • Хирургия
 • Урология
 • Нервни болести
 • Педиатрия
 • Ушно-ностно-гърлени болести
 • Анестезиология и интензивно лечение
 • Физиакална и рехабилитационна медицина
 • Образна диагностика
 • Клинична лаборатория
 • Микробиология
 • Обща и клинична патология