За нас

Мисията на колектива на МБАЛ “Д-р Димитър Павлович” ЕООД е да повишава качеството на живота на хората, да възстановява и стабилизира тяхното здраве или да намалява страданията на заболелите.

ИСТОРИЯТА НА БОЛНИЦАТА СЛЕД 1944 Г. В ДАТИ:

 • 1945 г. – разкрити са Градската поликлиника и дом “Малчика”. Открита е поликлиника от д-р Николина Воденичарова, след нея работят д-р Неделя Воденичарова, д-р Георги Иванов, д-р Драгни Йонков, м.с. М. Бейкова и Анка Ковачева
 • 1946 г. – първата клинична лаборантка е Надежда Ник. Власарова. Разкрит е Тубдиспансер с един лекар, една медицинска сестра, един санитар и един регистратор. Първият рентгенов лаборант е Никола Кабакчиев
 • 1950 г. – разкрити са 220 легла. Обединяват се болницата и поликлиниката
 • 1952 г. – Разкрити са следните поликлинични кабинети – хирургичен, вътрешен, неврологичен, гинекологичен, УНГ, очен, рентгенов, физиотерапевтичен; болничните легла са 250
 • 1953 г. – разкрит е детски кабинет и детска консултация
 • 1957 г. – разкрит е селски кабинет и ревмокардиологичен кабинет
 • 1959 г. – открит е първият ЕКГ кабинет от д-р Г. Николов
 • 1969 г. – първият анестезиолог на болницата е д-р Йорданка Заранкова
 • 1970 г. – разкрити са 310 легла с 49 лекари, 7 стоматолози, 112 души друг персонал
 • 1974 г. – леглата са 330, 54 лекари, 8 стоматолози, 129 души среден персонал, 168 души друг персонал
 • 1977 г. – към болницата се открива отделение за хронично болни в с. Овча могила.
  Открива се кръвна банка.

Мисията на колектива на МБАЛ “Д-р Димитър Павлович” ЕООД е да повишава качеството на живота на хората, да възстановява и стабилизира тяхното здраве или да намалява страданията на заболелите.

 • Цялостната дейност е насочена към запазване на стратегическите позиции в областта на многопрофилната стационарна помощ за активно лечение чрез:
 • Екип от висококвалифицирани медицински специалисти;
 • Взаимодействие и сътрудничество с лечебни и здравни заведения за първична и специализирана извънболнична помощ, болнична помощ, нестопански организации и други институции;
 • Инвестиране на ресурси в медицинска апаратура и технологии, които осигуряват постигането на качествени стандарти в болничната помощ.


СТРУКТУРА:


Детско отделение
- В Детско отделение се намира на 3-ти етаж западно в сградата. Дейността е свързана с диагностично уточняване и активно лечение на заболявания от всички профили на педиатрията на деца от 0 до 18-годишна възраст. Осъществяване на експертиза в рамките на РЕЛК на деца с хронични заболявания. Отделението разполага с електрокардиограф, кувьоз, инфузионни помпи, микроскоп, инхалатор, инсталация за медицински газове. Осигурен е денонощен прием в стационара за деца /планов и по спешност/. Диагностично-консултативния кабинет функционира всеки делничен ден.


Неврологично  отделение -  Първични и вторични неврологични прегледи; Диагностика и лечение на заболявания на централната и периферна нервна система и техните усложнения.; Спешна хоспитализация, интензивна терапия и грижи за болни с ОРМК по клинични пътеки; Диагностика и лечение на рисковите състояния на МСБ.; Консултативният неврологичен кабинет приема болни всеки работен ден. В сектора за интензивна терапия се приемат болни по спешност, включително и в празничните дни. Отделението разполага със специалисти невролози, кабинети по Доплерова диагностика, ЕЕГ и ЕМГ. При нужда може да се осъществи консултация с профилирани специалисти от болницата и такива от републиканската консултативна помощ. Отделението предлага първични,вторични и консултативни хирургични прегледи. Диагностика, оперативно и консултативно лечение на болни със заболявания на целия гастроинтестинален тракт, както и хепатобилиарната патология в това число и заболявания на панкреаса. Оперативно лечение на дефекти на коремната стена, мекотъканни травми и гнойно-септични заболявания. Заболявания на млечната жлеза и заболявания на щитовидната жлеза. В отделението се лекуват и болни с остри и хронични венозни и артериални заболявания на крайниците, както и съдовите усложнения на диабета – диабетно стъпало. Хирургичният кабинет приема пациенти в работните дни. Пациенти по спешност се приемат денонощно, чрез ЦСМП. При нужда се осъществяват консултации с всички специалисти от останалите профили.

Отделение за хемодиализно лечение - 

 • Отделението разполага с модерна апаратура за подготовка на питейна вода чрез обратна осмоза за нуждите на хемодиализната процедура. Възможности за индивидуализиране на бикарбонатната хемодиализа: избор на хемодиализатор, индивидуален профил на ултрафилтрация и натриев градиент по време на хемодиализата. 7 машини „Фризениус -40088” обслужват седем диализни поста при трисменен режим на работа.
 • Отделението осигурява денонощна консултативна помощ в Свищовска община и община Белене и животоспасяващо диализно лечение на всички пациенти с остра и терминална бъбречна недостатъчност от региона.
 • Персоналът е квалифициран, съвременен, отзивчив и любезен, висш, полувисш и технически персонал, предполагащ качествено лечение и приятна атмосфера за работа.

 • Отделение за образна диагностика - В отделението се извършват всички видове конвенционални рентгеноскопични, рентгенографични и ултразвукови изследвания, както и пълната гама от специализирани и контрастни рентгенови изследвания: като венозни и инфузионни урографии, ретроградни цисто- и пиелографии, томографии, хистеросалпингографии, всички видове контрастни изследвания на стомашно-чревния тракт. В отделението по образна диагностика работят специалисти с доказани възможности и квалификация и с придобита специалност по рентгенология. Приемат се пациенти ежедневно.

  Вътрешно отделение - Вътрешно отделение предлага качествена диагностична и лечебна дейност в област Вътрешна медицина с насоченост кардиология,гастроентерология,но приема и лекува пациенти от всички профили на вътрешната медицина. Извършва дейност и по Клинични пътеки по договор с НЗОК. В отделението работи квалифициран персонал, който осигурява високо качество на здравните грижи и специалисти по вътрешни болести и кардиология.