Отделение по хирургия
Отделение по хирургия
5250, Свищов, България, ул. Петър Ангелов 18