Отделение по хирургия

Отделение по хирургия

5250, Свищов, ул. Петър Ангелов 18