Отделение по образна диагностика
Отделение по образна диагностика
5000, Велико Търново, България, ул. Петър Ангелов 18