Отделение по образна диагностика

Отделение по образна диагностика

5000, Велико Търново, ул. Петър Ангелов 18