Клинична лаборатория
Клинична лаборатория
5250, Свищов, България, ул. Петър Ангелов 18