Вътрешно отделение - МБАЛ Севлиево
Вътрешно отделение - МБАЛ Севлиево
5400, Севлиево, България, ул. Стефан Пешев 147
+3592222222222