За нас

МБАЛ Добрич е най-голямото болнично заведение в Област Добрич и предоставя здравна услуга на населението от 8 общини - Добрич, Добричка, Каварна, Балчик, Шабла, Тервел, Крушари, Генерал Тошево.

Болницата в гр. Добрич е основана през 1866 г. в тежките години на робството. През 1911 г. е построена сега съществуващата сграда, в която до не отдавна се е помещавало Инфекциозното отделение. През същата година с доброволни вноски, събрани от населението започнал строежа на нова болница.

През 1961 г. е построен стария терапевтичен корпус, в който в момента се помещават управлението, инфекциозно отделение, спешно-приемно отделение, отделение по образна диагностика, клинична лаборатория и медицинския център.

През 1986г. е завършен хирургическия корпус, в който в момента се помещават останалите стационарни отделения.

Общият брой на леглата за активно болнично лечение е 352, които са разпределени в 26 отделения. Средногодишният брой на пациентите, които се лекуват в болницата е 19 000.

За здравето на пациентите се грижат 144 лекари, 177 специалисти по здравни грижи, 142 санитари и 78 помощен персонал.

Лечебното заведение се управлява от Съвет на директорите в състав:

1. Председател - Боряна Зидарова

2. Зам. председател - д-р Найден Найденов

3.Изп. Директор - д-р Красимир Николов