МБАЛ - Ардино създаде статус
2019
Болницата в Ардино търси лекари, осигурява безплатно жилище
default image
Болницата в Ардино търси лекари, осигурява безплатно жилище

Д-р Гюнер Бехчет Осман е директор на МБАЛ-Ардино, има специалност педиатрия. От 1991 г. е на рабо...