д-р Рейхан Хабил
Анелия Костова
Любяна Киркова
Любяна Киркова
Студент по обществено здраве
д-р валентин  дишлев
д-р Мелита Енчева