Последователи
Доц. Кирил  Карамфилов
д-р Берай Хасан
д-р Берай Хасан
Гастроентерология
д-р Ембие Ремзи Мустафа
д-р Ембие Ремзи Мустафа
Нервни болести / Неврология
д-р Сийка Митрушева
д-р Сийка Митрушева
Нервни болести / Неврология
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
д-р Мелита Енчева
д-р валентин  дишлев
Любяна Киркова
Любяна Киркова
Студент по обществено здраве
Анелия Костова
д-р Рейхан Хабил
1 2