ОФРМ
ОФРМ

Описание

В отделението се извършва: - Диагностична дейност; - Лечебно-рехабилитационна дейност;  - Консултативна дейност; - Работи по клинични пътеки, съобразно сключения договор с НЗОК;  - Учебна дейност.        

Отделението е самостоятелно със стационар в Стационарен блок на МБАЛ "Д-р Ат. Дафовски" АД - Кърджали. В отделението работят лекари-специалисти по Физикална и рехабилитационна медицина, рехабилитатори , медицински сестри , масажист и санитари. ОФРМ е разположено на първия и втория етаж на лечебното заведение и разполага със следните основни направления:

- Сектор електро- и светлолечение - разполага със следните възможности - зала за електролечение с ниска, средна и висока честота, електростимулация, магнитотерапия, ултразвукова терапия, светлолечение.  Инхалационно лечение - обособен в самостоятелен сектор.

- Сектор Кинезитерапия - разполага със следните възможности - зала за активна и пасивна кинезитерапия, екстензионна терапия, механотерапия, трудотерапия, кабинет за лазер терапия; кабинет за лимфен дренаж; кабинет за лечебен масаж - частичен и на цяло тяло. Залата е оборудвана със шведска стена, клетка на Руше, огледала, постелки, приспособления за суспенсо- и пулитерапия, уреди за трениране на финни движения, раздвижване на стави, тренировъчни уреди и приспособления, помощни средства за позиционно лечение и придвижване, табло за ДЕЖ, велоергометър, кростренажор, гладиатор, бягаща пътека, вибрационен колан, лежанка, тоталджим.

- Термотерапевтичен сектор - разполага с парафино- и бентонито носител - камина, крионосител. Провежда се лечение с топли компреси от парафин и бентонит и криотерапия.

- Сектор хидролечебен (водолечение) - изграден е на 1-вия етаж и разполага с подводен душов масаж, вани с или без медикаменти, вани по Хауфе, душова катедра, басейн, душ Шарко.

- Консултативен кабинет.

- Манипулационна.

ДЕЙНОСТ

В отделението се извършва:

- Диагностична дейност;

- Лечебно-рехабилитационна дейност; 

- Консултативна дейност;

- Работи по клинични пътеки, съобразно сключения договор с НЗОК; 

- Учебна дейност.

            В ОФРМ се извършват консултативни прегледи и лечение на пациенти  приети в отделението , както и на такива от всички клинични отделения на лечебното заведение, поискани от специалист.

            Лекарят-физиотерапевт определя рехабилитационния потенциал, съставя рехабилитационна програма, организира провеждането на процедури при леглото на болния в клиничните отделения или в самото отделение /в различните сектори/ и контролира изпълнението им.

            Рехабилитацията се извършва от рехабилитатори по предварително назначена рехабили-тационна програма, която включва физикални фактори, активна и пасивна кинезитерапия и друга специализирана техника.

 

  В ОФРМ се работи за възстановяване на пациенти със следните групи заболявания:

- Неврологични - слединсултни състояния, ДЦП, дископатии, дискови хернии, радикулити, полинев-рити и др.;

- Сърдечно-съдови заболявания - състояния след прекаран миокарден инфаркт, ревматоидни артрити и др.;

- Ортопедични и травматологични заболявания - фрактури, луксации, следоперативни интервенции върху кости и сухожилия, следимобилизационна рехабилитация;

- Заболявания на дихателната система - пневмонии, ХББ и др.;

- Кожни заболявания - херпес зостер, псо-риазис и др.; 

- УНГ - синуити, тонзилити, отити;

- Очни заболявания; 

- Хирургични заболявания;

- Урологични заболявания;

- Гинекологични заболявания.

 

СПЕЦИАЛИСТИ

Началник отделение - Д-р Румяна  АНГЕЛОВА

Д-р Тодорка Матеева , Д-р Михриджан СОФТА

Контакти:

Началник отделение: 0361/ 68 431

Лекари : 0361 /68 434

Рехабилитатори: 0361/ 68 435

Мед.сестри:  0361 / 68 433

 

6600, Кърджали, България, бул. Беломорски 53