ОТХ/кръвен център
ОТХ/кръвен център
6600, Кърджали, България, бул. Беломорски 53