ОТХ/кръвен център

ОТХ/кръвен център

6600, Кърджали, бул. Беломорски 53