Паразитологична лаборатория
Паразитологична лаборатория
6600, Кърджали, България, бул. Беломорски 53