Молекулярно-генетична лаборатория
Молекулярно-генетична лаборатория

Описание

Молекулярно-генетичната лаборатория e създадена по проекта Biomed-CBC № В1.13.01, финансиран по програма за европейско - териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г

Молекулярно-генетичната лаборатория e създадена по проекта Biomed-CBC № В1.13.01, финансиран по програма за европейско - териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.

Намира на 2-ия етаж в сградата на болницата.
Лабораторията разполага с последно поколение апарати за молекулярна диагностика: rt PCR, PCR, електрофореза, както и апаратура за извършване на биохимичен скрининг анализ.

Дейност на лабораторията:
1.Биохимичен скрининг:
- 11 - 13+6 седмица
- 14+4 - 19+3 седмица
2. Бета таласемия -
електрофорезно хемоглобиново фракциониране
3. Цитогенетични изследвания
4. Имунохистохимия
5. Генетични консултации


Полезно:

- Работното време с пациенти е от 8:30 до 13:00 ч.

- Предварително записване за изследването НЕ Е необходимо.

- Вземането на кръвна проба от Вас (0.5 мл серум) трябва да е НЕ ПО-КЪСНО от 2 /два/ дни от датата на УЗ преглед.

- НЕ Е необходимо кръвната проба да се взема на гладно.

- Резултатите се получават след 3 /три/ работни дни от постъпването на пробата в лабораторията.

- Телефони за контакт: 0361 68 438


6600, Кърджали, България, бул. Беломорски 53