Отделение по обща и клинична патология

Отделение по обща и клинична патология

5500, Ловеч, България, ул. Д-р Съйко Съев 27