Отделение по обща и клинична патология
Отделение по обща и клинична патология
5500, Ловеч, България, ул. Д-р Съйко Съев 27