Отделение по инфекциозни болести
Отделение по инфекциозни болести
5500, Ловеч, България, ул. Д-р Съйко Съев 27