Отделение по инфекциозни болести

Отделение по инфекциозни болести

5500, Ловеч, ул. Д-р Съйко Съев 27