Отделение по вътрешни болести
Отделение по вътрешни болести

Описание

Първо и второ вътрешно отделение в МБАЛ Ловеч, разполага с високо подготвени специалисти.

Второ вътрешно отделение е разположено на V етаж на основния корпус на болницата. В отделението има обособени структури по гастроентерологиянефрология и клинична хематология. Тук се осъществява диагностика и лечение на Първо вътрешно отделение е разположено на IV етаж на основния корпус на болницата. 
В отделението има обособени структури по кардиология и ревматология. Тук се осъществява диагностика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания. 
Приемният кабинет на отделението работи по график, като консултира и хоспитализира всеки работен ден. За точното прецизиране на диагнозите, отделението разполага с електрокардиограф и ехокардиограф, разположени на територията на ПКК. В отделението се извършва Холтер ЕКГ. В Първо вътрешно отделение има обособен интензивен сектор за инвазивна диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания. Стаите разполагат с централна вакуумна и кислородна инсталация, монитори за наблюдение, перфузори, аспиратори, ехокардиограф, дефибрилатор, електрокардиограф, ангиограф и пълен набор за кардио-пулмонална реанимация.остри и хронични заболявания на гастроинтестиналния тракт, абдоминални ехографии, фиброгастроскопии, ректороманоскопии, инжекционна трансендоскопска хемостаза, екстракция на чужди тела от хранопровода и стомаха, студена полипектомия, стомашни и дуоденални сондирания, парацентези, стернални и плеврални пункции, ЕКГ-мониторно наблюдение на критично болни, кислородотерапия, екпрес-тестове за токсико-химични анализи и др. Материалната база на отделението по отношение на диагностично-лечебна апаратура и обзавеждане включва:фиброгастроскоп, фибро-колоноскоп, ректоскоп, сонди за дуоденални сондирания, инфузионни помпи, ЕКГ-апарат и ЕКГ-монитор, кислородна инсталация, аспиратори, тестове за токсикохимични анализи. 

5500, Ловеч, България, ул. Д-р Съйко Съев 27
+35968667286+35968667278