Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
5500, Ловеч, България, ул. Д-р Съйко Съев 27