Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

5500, Ловеч, ул. Д-р Съйко Съев 27