Отделение по ортопедия и тровматология
Отделение по ортопедия и тровматология
5500, Ловеч, България, ул. Д-р Съйко Съев 27