Отделение по образна диагностика
Отделение по образна диагностика
5770, Луковит, България, ул. Княз Борис I №52