Отделение по образна диагностика

Отделение по образна диагностика

5770, Луковит, България, ул. Княз Борис I №52