Отделение по Акушерство и гинекология
Отделение по Акушерство и гинекология
5600, Троян, България, ул. Ген. Радецки 30