Отделение по нервни болести
Отделение по нервни болести
5600, Троян, България, ул. Ген. Радецки 30