Отделение по нервни болести

Отделение по нервни болести

5600, Троян, България, ул. Ген. Радецки 30