Отделение по вътрешни болести
Отделение по вътрешни болести
5600, Троян, България, ул. Ген. Радецки 30