Отделение по хемодиализа

Отделение по хемодиализа

5600, Троян, България, ул. Ген. Радецки 30