Отделение по хемодиализа
Отделение по хемодиализа
5600, Троян, България, ул. Ген. Радецки 30