Отделение по акушерство и гинекология

Отделение по акушерство и гинекология

4400, Пазарджик, ул. Болнична 15