Отделение по акушерство и гинекология
Отделение по акушерство и гинекология
4400, Пазарджик, България, ул. Болнична 15