Отделение по неврохирургия

Отделение по неврохирургия

4400, Пазарджик, България, ул. Болнична 15