Отделение по неврохирургия
Отделение по неврохирургия
4400, Пазарджик, България, ул. Болнична 15