За нас

“МБАЛ – Белене“ ЕООД – Разкрита като болнично заведение през 1947 год.

“МБАЛ – Белене“ ЕООД – Разкрита като болнично заведение през 1947 год. Състои се от четири функционално обособени блока: консултативно-диагностичен, стационарен, болнична аптека и административно-стопански блок. Разполага с четири стационарни отделения – вътрешно (15 легла), педиатрично (10 легла), неврологично (10 легла) и физиотерапевтично (10 легла), както и с кабинет образна диагностика и медико-диагностична лаборатория. МБАЛ е еднолично дружество с ограничена отговорност със 100 % общинска собственост. През последните години в “МБАЛ – Белене” ЕООД се прилагат различни мерки за подобряване условията, при които се осъществява диагностичния и лечебния процес, повишаване качеството на медицинските грижи –  осигуряване на квалифицирани медицински специалисти, модерна апаратура, усъвършенстване на средствата и механизмите за взаимодействие с общопрактикуващите лекари, филиал за спешна помощ, специалистите и звената от доболничната помощ, подобряване на медицинския мениджмънт, маркетинговата и дистрибутивна стратегия на лечебното заведение. Честа практика е обслужването на пациенти от други общини. За 2013 г. през отделенията на болницата са преминали болни от 22 селища на област Плевен.

    • 3 стоматологични практики.
    • 1 частен стоматологичен център.
    • 7 общопрактикуващи лекари, обслужващи населението гр. Белене и селата на общината. Самостоятелна практика има в с. Петокладенци, а останалите 4 кметства се обслужват от практиките в гр. Белене по график в определени дни от седмицата.
    • 1 филиал на ЦСМП-Плевен.
    • 3 аптеки и 1 дрогерия.
МБАЛ - Белене създаде публикация
2016
Д-р Красимир Денчев е плевенчанин, педиатър, гастроентеролог с близо 40-годишен стаж
Д-р Красимир Денчев е плевенчанин, педиатър, гастроентеролог с близо 40-годишен стаж

„До преди няколко месеца работех в Детска клиника – Плевен. Завеждах отделение по Детска гастроен...

МБАЛ - Белене създаде публикация
2016
Д-р Светлозара Махлянска е физиотерапевт
Д-р Светлозара Махлянска е физиотерапевт

„Завършила съм медицина през 1983 година. Четири години по-късно защитих специалност. Имам сертиф...

МБАЛ - Белене създаде публикация
2016
Д-р Красимир Кръстев е невролог и е част от екипа на „Многопрофилна болница за активно лечение-Белене”
Д-р Красимир Кръстев е невролог и е част от екипа на „Многопрофилна болница за активно лечение-Бе...

Д-р Красимир Кръстев е невролог и е част от екипа на „Многопрофилна болница за активно лечение-Бе...

МБАЛ - Белене създаде публикация
2016
Д-р Румяна Бонева е новият нефролог в „Многопрофилна болница за активно лечение-Белене”
Д-р Румяна Бонева е новият нефролог в „Многопрофилна болница за активно лечение-Белене”

Д-р Румяна Бонева е новият нефролог в „Многопрофилна болница за активно лечение-Белене”.„Нефролог...

Публикации

Д-р Красимир Денчев е плевенчанин, педиатър, гастроентеролог с близо 40-годишен стаж
Д-р Красимир Денчев е плевенчанин, педиатър, гастрое...
Публикация
Д-р Светлозара Махлянска е физиотерапевт
Д-р Светлозара Махлянска е физиотерапевт
Публикация