Отделение по вътрешни болести
Отделение по вътрешни болести
5930, Белене, България, ул. Гео Милев 47