За нас

"Многопрофилна болница за активно лечение - Гулянци” ЕООД е самостоятелно юридическо лице с основен предмет на дейност – осъществяване на лечебна дейност- диагностика и лечение на заболявания , рехабилитация, медико-диагностична дейност.

„МБАЛ Гулянци” ЕООД е разположена в нова съвременна, функциоинална болнична сграда, която отговаря на европейските критерии за болнично заведение. Обезпечена е със съвременна медицинска техника, необходима за постигане на качествено обслужване на пациентите.

МБАЛ Гулянци” ЕООД е изградена от четири функционално обособени блока и обслужва 66 легла.

Отделения с легла :

1.Отделение по Педиатрия с първо ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Педиатрия” - 11 легла

2. Отделение по Нервни болести с първо ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Нервни болести” -15 легла

3. Отделение по вътрешни болести с първо ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Вътрешни болести” - 20 легла

4. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина - с второ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Физикална и рехабилитационна медицина” - 15 легла

5. Отделение за долекуване и продължително лекуване по Вътрешни болести и нервни болести - 5 легла

Отделенията са разположени на четири етажа с много добра функионална обвързаност по между си.

Консултативно – диагностичен блок включващ:

1. Приемно – консултативни кабинети / ПКК /

ПКК по детски болести

ПКК по нервни болести

ПКК по физикална и рехабилитационна медицина

ПКК по вътрешни болести

2. Функционален кабинет / кабинет ФИД /

3. Кабинет „Електрофизиология” , доплерова сонография, ЕЕГ, ЕМГ

4. Звено за неинвазивна диагностика / ЕхоКГ, RR- холтер/

5. Клинико - диагностична структура:

Клинична лаборатория - с второ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Клинична лаборатория”

6. Учебен център за обучение на пациенти със захарен диабет

7. Отделение по Образна диагностика – с първо ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Образна диагностика”:

Рентгенов кабинет за графии

Рентгенов кабинет за скопии

Мамографски кабинет

Спиарален компютърен томограф

Административно – стопански блок – състои се от отделни структури , обслужващи дейността на болницата:

Административно обслужване и информационна система

Хранителен блок

Централна стерилизационна

Пералня

Охрана

Спомагателни звена

Паракотелно

Болнична аптека

МБАЛ - Гулянци създаде публикация
2016
Подобряват енергийна ефективност на болницата в Гулянци чрез възобновяеми източници
Подобряват енергийна ефективност на болницата в Гулянци чрез възобновяеми източници

Започват строителните дейности по проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ – Гу...

МБАЛ - Гулянци създаде публикация
2015
Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци“
default image
Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци“

Кметът на община Гулянци Лъчезар Яков и зам.-министърът на енергетиката АнтонПавлов подписаха дог...

Публикации

Подобряват енергийна ефективност на болницата в Гулянци чрез възобновяеми източници
Публикация
Подобряват енергийна ефективност на болницата в Гулянци чрез възобновяеми източници
Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци“
Публикация
Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци“