За нас

Здравното обслужване в община Долна Митрополия се извършва от - „Медицински център I – Долна Митрополия” ЕООД - с общински обхват.

Специализираната медицинска помощ се осъществява от квалифицирани медицински кадри. Общината е отдала под наем кабинети на общо практикуващи лекари. Доболничната помощ се осигурява от общопрактикуващи лекари. Лекарските практики са разпределени по населените места на общината по следния начин: